Disclaimer

Werk Paradyske te Kollum

22-10-2013

Werk Paradyske Kollum

Op dit moment is Bouw- en Klusbedrijf bezig met een nieuwbouw klus in het Paradyske te Kollum. Kijk voor meer foto's onder projecten.Meer informatie..
Nieuws archief

Disclaimer

KEMA bouw- en klusbedrijf spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. KEMA bouw- en klusbedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt KEMA bouw- en klusbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan KEMA bouw- en klusbedrijf geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

KEMA bouw- en klusbedrijf garandeert niet dat naar haar gestuurde
e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

KEMA bouw- en klusbedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo's.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.